Stort udvalg af sprogkurser i polsk

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Polske sprogkurser

I en tid hvor mange virksomheder outsourcer dele af produktionen til lande som Polen, er det en stor fordel at kunne tale polsk. Har man daglig kontakt med polske samarbejdspartnere eller kunder, kan et sprogkursus i polsk gøre en mærkbar forskel og forbedre kommunikationen. Vi har et stort udvalg af sprogkurser i polsk, så du kan finde netop det, der matcher dine ønsker og behov. Uanset hvilket niveau du befinder dig på, tilpasser vores dygtige instruktører undervisningen til dig, så du får maksimalt udbytte af den tid og indsats, du lægger hos os.

Hvad vil DU blive bedre til?

Vores begynderkursus er oplagt til dig, der intet kendskab har til polsk. Men også hvis du har talt polsk i længere tid, kan du med garanti finde et sprogkursus i polsk, der har fokus på netop det, du gerne vil blive bedre til. Hvis man i forbindelse med arbejdet har møder med polske samarbejdspartnere eller taler med kunder i telefon, kan et kursus i konversationstræning eller forretningssprog være oplagt. Men vi har også kurser i skriftligt polsk, som gør dig i stand til at formulere dig bedre på skrift, fx i mails, breve eller andre dokumenter.

Når du vælger et sprogkursus hos os, er det vigtige derfor ikke, hvor du befinder dig lige nu, men derimod hvor du gerne vil hen, og hvad du gerne vil blive bedre til.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot

 

Konversationstræning i polsk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i polsk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt give større baggrundsviden om bl.a kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er lagt.

Målgruppe

Personer, med større eller mindre forudgående kendskab til polsk, som skal arbejde i eller være i kontakt med Polen, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på polsk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette kursus i polsk lærer deltagerne at forstå og udtale polske ord og sætninger, at samtale på polsk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om Polen. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt polsk, kan dette også arrangeres.

Polsk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige forretningsudtryk på polsk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Polsk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på polsk. At indøve det nødvendige ordforråd, der bringer deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer med kendskab til polsk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på polsk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med polsktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Polsk sekretærkursus

Formål

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med polsk talende kontakter, kunder eller gæster.

Målgruppe

Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og som allerede har et godt kendskab til det polske sprog.

Indhold

Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Eventuelt rollespil, der er relevant for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt polsk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i polsk, med hovedvægten lagt på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på polsk og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige polske gloser og udtryksformer samt generel polsk retskrivning, herunder desuden forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages polsk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt polsk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på polsk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens sprogkundskaber i polsk i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt polsk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning gøre deltageren i stand til at klare sig på polsk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres kundskaber i det polske sprog i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på polsk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på polsk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på polsk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Målgruppe

Personer, der i forbindelse med fx møder eller konferencer ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på polsk.

Intensivt grundkursus i polsk

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på polsk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt polsk hurtigt og effektivt. For eksempel som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende ordforråd indenfor polsk og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på polsk.

“Brush-up” kursus i polsk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer med et vist kendskab til polsk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående sprogkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på polsk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på polsk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Vi finder det rigtige kursus til dig

Vi sætter en ære i den personlige kontakt og sidder altid klar til at hjælpe dig, der overvejer at tage et sprogkursus hos os. Du er derfor altid mere end velkommen til at kontakte os og høre mere om de forskellige muligheder, hvis du godt kunne tænke dig at blive bedre til polsk. Vi kan kontaktes via formularen her på siden, på telefon 8675 5211 eller på mail info@sproggruppen.dk.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot
Skriv til os

Ring til os