Stort udvalg af spanske sprogkurser

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Spansk sprogkursus

Spansk er et sprog, der tales af rigtig mange, og som derfor er godt at kunne. Vi tilbyder sprogkurser i spansk til den trænede taler såvel som til nybegynderen. Uanset hvor du befinder dig niveaumæssigt, kan du være sikker på, at vores instruktører altid tilpasser undervisningen til dig og dit team. Hvis du vil blive bedre til at tale eller skrive på spansk, er du derfor kommet til det rette sted.

Mange forskellige sprogkurser i spansk

Når du vælger et kursus i spansk, er det ikke kun vigtigt, hvor du befinder dig lige nu. Det er også afgørende, hvad du vil lægge vægt på, og hvad du gerne vil blive bedre til. Hvis du ofte har samtaler eller møder med spanske kunder eller samarbejdspartnere, giver det bedst mening at træne konversation, forretningssnak og telefonsamtaler. Men vi har også skriftlige sprogkurser til dig, der vil blive bedre til at skrive og formulere dine dokumenter på spansk.

Vi kan hjælpe dig, der ønsker at udvide og forbedre dit kendskab til spansk, uanset dit nuværende niveau.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Konversationstræning i spansk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i spansk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er lagt.

Målgruppe

Personer, med større eller mindre forudgående kendskab til spansk, som skal arbejde i eller være i kontakt med spansktalende lande og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på spansk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette spansk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale spanske ord og sætninger, at samtale på spansk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om relevante spansktalende lande. Gennem dette kursus opbygges således et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt spansk, kan dette også arrangeres.

Spansk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige spanske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Spansk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på spansk. At indøve det fornødne ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer med kendskab til spansk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på spansk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med spansktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Kursus i skriftligt spansk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i spansk, med fokus på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på spansk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige spanske gloser og udtryksformer samt generel spansk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages spansk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt spansk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på spansk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens spanske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

“Brush-up” kursus i spansk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer med et vist kendskab til spansk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående spanskkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

Super intensivt spansk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning gøre deltageren i stand til at klare sig på spansk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres spanskkundskaber i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på spansk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på spansk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på spansk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Målgruppe

Personer, der i forbindelse med fx møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på spansk.

Intensivt spansk grundkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på spansk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt spansk hurtigt og effektivt. Det kan for eksempel være som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende spansk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på spansk.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på spansk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres spanske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på spansk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Vil du vide mere om mulighederne?

Vi skræddersyr vores løsninger og tilpasser vores sprogkurser i spansk til den enkelte kunde. Hvis du gerne vil blive bedre til spansk, så fortæller vi gerne mere om de forskellige muligheder og hjælper dig med at finde frem til, hvad der er den helt rigtige løsning for dig og din virksomhed.

Du er altid mere end velkommen til at udfylde formularen her på vores side, skrive en mail til info@sproggruppen.dk eller ringe på telefon 8675 5211.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Ring til os