Få professionel undervisning i tysk

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Sprogkursus i tysk

Tysk er et sprog, der i høj grad fylder i det danske erhvervsliv. Tyskland er en tæt nabo og en vigtig samarbejdspartner – og derfor er tysk et rigtigt godt sprog at kunne. Vi tilbyder en lang række kurser i både mundtlig og skriftligt tysk, som klæder dig godt på til at kunne begå dig i private henseender såvel som i erhvervslivet. Ønsker du hjælp til at forbedre og optimere dit tysk med undervisning, der er tilpasset dit specifikke niveau og behov, er du kommet til det rigtige sted.

Hvad vil du blive bedre til?

Hvis du primært har samtaler på tysk, kan det være en god ide at fokusere på den mundtlige kommunikation. Vi har flere kurser, som træner dig i at konversere på tysk, enten telefonisk eller ansigt til ansigt. Hvad enten du har behov for redskaber til mere flydende smalltalk eller til at kunne præsentere levende og præcist, kan vi tilbyde et sprogkursus i tysk, der tager udgangspunkt i netop det. Hvis du har et eller flere områder indenfor det tyske sprog, som du gerne vil blive klogere på og bedre til, kan vi uden tvivl hjælpe.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Konversationstræning i tysk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i tysk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

Målgruppe

Personer, med såvel større som mindre forudgående kendskab til tysk, som skal arbejde i eller være i kontakt med udlandet, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på tysk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette tysk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale tyske ord og sætninger, at samtale på tysk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om Tyskland. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt tysk, kan dette også arrangeres.

Tysk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige tyske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Tysk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på tysk. At indøve det nødvendige ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer med kendskab til tysk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på tysk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med tysktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Tysk sekretærkursus

Formål

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med tysktalende kontakter, kunder eller gæster.

Målgruppe

Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og som allerede har et godt kendskab til det tyske sprog.

Indhold

Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Eventuelt rollespil, der er relevant for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt tysk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i tysk med fokus på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på tysk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige tyske gloser og udtryksformer samt generel tysk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages tysk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt tysk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på tysk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens tyske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt tysk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning gøre deltageren i stand til at klare sig på tysk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres tyskkundskaber i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på tysk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på tysk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på tysk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Målgruppe

Personer, der i forbindelse med fx møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på tysk.

Intensivt tysk grundkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på tysk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt tysk hurtigt og effektivt. Det kan for eksempel væe som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende tysk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på tysk.

“Brush-up” kursus i tysk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer, med et vist kendskab til tysk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående tyskkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning og aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på tysk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres tyske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på tysk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Lad os sammen finde den bedste løsning til dig

Hvad enten du har brug for et hurtigt “brush-up” af dine eksisterende færdigheder eller et mere intensivt forløb, tager vi altid hensyn til dig og tilpasser vores undervisning, så du får mest muligt ud af den. Hvis du kunne tænke dig at forbedre dit tyske, foreslår vi derfor, at du kontakter os allerede i dag. Så kan vi sammen finde frem til den eller de af de mange muligheder, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Vi kan kontaktes via vores kontaktformular, hvorefter vi vil vende tilbage indenfor 24 timer. Du er også meget velkommen til at ringe på telefon 8675 5211 eller skrive en mail til info@sproggruppen.dk.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Ring til os