Engelsk kursus & business engelsk – find dit niveau her

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Business engelsk, intensivt engelsk kursus og meget mere

Et engelsk kursus kan være en vigtig investering, der er med til at optimere kommunikationen på flere plan. I en globaliseret verden betyder engelsk mere og mere. Mange er afhængige af deres engelske sprogkompetencer på arbejdet, når der skal kommunikeres med andre lande og virksomheder. Søger du et engelsk kursus online? Vi tilbyder et bredt udvalg af skræddersyede engelsk kurser i Jylland og på Fyn, så du kan få undervisning, der matcher netop dit niveau og behov.

Konversationstræning – bliv bedre til at tale engelsk

Flere og flere taler dagligt engelsk i forbindelse med deres arbejde. Derfor har vi en lang række kurser, der målretter sig den mundtlige kommunikation. Konversationstræning eller et telefonkursus i engelsk træner dig i at have en konstruktiv og flydende samtale på engelsk, enten ansigt til ansigt eller ved telefonisk kontakt. Har du brug for engelsktræning på mere specifikke områder, har vi kurser med fokus på både teknisk og forretningsmæssigt sprog. Desuden har vi et kursus i præsentationsteknik til dig, der skal præsentere på engelsk.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Konversationstræning i engelsk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i engelsk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

Målgruppe

Personer, med større eller mindre forudgående kendskab til engelsk, som skal arbejde i eller være i kontakt med udlandet, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på engelsk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette engelsk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale engelske ord og sætninger, at samtale på engelsk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om relevante engelsktalende lande. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt engelsk, kan dette også arrangeres.

Business engelsk – engelsk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige engelske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Kurset i business engelsk er rettet mod personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Fagtermer og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i business engelsk undervisningen efter nærmere aftale.

Engelsk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på engelsk. At indøve det nødvendige ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer, med kendskab til engelsk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på engelsk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med engelsktalende kunder og forretningsforbindelser på telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Engelsk sekretærkursus

Formål

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med engelsktalende kontakter, kunder eller gæster.

Målgruppe

Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og allerede har et godt kendskab til det engelske sprog.

Indhold

Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Eventuelt rollespil, der er relevant for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt engelsk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i engelsk med fokus på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på engelsk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige engelske gloser og udtryksformer samt generel engelsk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages engelsk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt engelsk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på engelsk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens engelske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt engelsk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning at gøre deltageren i stand til at klare sig på engelsk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres engelskkundskaber i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på engelsk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på engelsk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på engelsk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Målgruppe

Personer der, i forbindelse med fx møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på engelsk.

Intensivt engelsk grundkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på engelsk samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt engelsk hurtigt og effektivt. Det kan for eksempel være som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende engelsk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på engelsk.

“Brush-up” kursus i engelsk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer, med et vist kendskab til engelsk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående engelskkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning og aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på engelsk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres engelske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på engelsk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Lad os finde en løsning sammen

Vi tager udgangspunkt i dig, så du får mest ud af undervisningen, hvad enten du går i gang med et længere forløb eller et intensivt engelsk kursus. Kontakt os i dag, så finder vi sammen den rigtige løsning til dig og din virksomhed.

Vi kan kontaktes via formularen, hvorefter vi vil vende tilbage indenfor 24 timer. Du er også meget velkommen til at ringe på telefon 8675 5211 eller skrive en mail til info@sproggruppen.dk.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

Ring til os