Tag et sprogkursus i fransk

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Franske sprogkurser

Uanset om du allerede taler fransk, eller du starter helt fra bunden, kan du med vores kurser lære at kommunikere flydende i tale og på skrift. Vi tilbyder nemlig en lang række sprogkurser i det franske sprog, som tilpasses netop dit individuelle niveau, ønsker og behov. Et fransk kursus hos os er derfor et godt sted at starte, hvad enten du vil lære at føre en flydende samtale eller mestre det skriftlige fransk på professionelt niveau.

Fransk er et kompliceret, men smukt sprog

Fransk kan virke svært, men det er langt fra umuligt at lære at tale og/eller skrive fransk på højt niveau. Med udgangspunkt i vores sprogkursus kan du forbedre din kommunikation med fokus på netop det, du har mest brug for. Vi kan bl.a. tilbyde konversations- og samtaletræning til dig, der taler med franske kunder eller samarbejdspartnere. Vores kursus i skriftlig fransk er til dig, der vil mestre det at skrive mails og breve på fransk. Og har du brug for at forbedre dit fransk nu og her, er vores intensive kurser i fransk det rigtige valg.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot

Konversationstræning i fransk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i fransk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

Målgruppe

Personer, med såvel større som mindre forudgående kendskab til fransk, som skal arbejde i eller være i kontakt med Frankrig eller andre fransktalende lande, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på fransk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette fransk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale franske ord og sætninger, at samtale på fransk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om relevante fransktalende lande. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne desuden at fokusere på skriftligt fransk, kan dette også arrangeres.

Fransk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige franske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Fransk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på fransk. At indøve det nødvendige ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer, med kendskab til fransk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på fransk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med fransktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Fransk sekretærkursus

Formål

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med fransktalende kontakter, kunder eller gæster.

Målgruppe

Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver, og som allerede har et godt kendskab til det franske sprog.

Indhold

Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Eventuelt rollespil, der er relevant for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt fransk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i fransk med fokus på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på fransk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige franske gloser og udtryksformer samt generel fransk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages fransk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt fransk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på fransk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens franske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt fransk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning gøre deltageren i stand til at klare sig på fransk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres franskkundskaber i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på fransk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på fransk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer i såvel interne som eksterne sammenhænge på fransk.

Målgruppe

Personer, der i forbindelse med fx møder eller konferencer ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på fransk.

Intensivt fransk grundkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på fransk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt fransk hurtigt og effektivt. Eventuelt som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende fransk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på fransk.

“Brush-up” kursus i fransk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer med et vist kendskab til fransk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående franskkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning og aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på fransk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres franske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på fransk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Hvilke sprogfærdigheder har DU brug for?

SprogGruppen sætter en ære i den personlige kontakt og skræddersyr kurser efter lige netop dine ønsker og behov. Tøv ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores mange års erfaring, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed.

Vi kan kontaktes via formularen, hvorefter vi vil vende tilbage indenfor 24 timer. Du er også meget velkommen til at ringe på telefon 8675 5211 eller skrive en mail til os på info@sproggruppen.dk.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot
Skriv til os

Ring til os