Professionelle sprogkurser i italiensk

Vi tilbyder kurser for arbejdsledige som har behov for at få opgraderet deres sproglige kompetencer i forbindelse med fremtidig jobsøgning.

Kurset vil være individuelt og bliver tilpasset lige netop dine behov, se eksempler på kursusindhold her.

Italienske sprogkurser

Vi tilbyder en lang række kursusmuligheder indenfor både mundtligt og skriftligt italiensk. Hvis man har italienske samarbejdspartnere eller kunder, kan det være en stor fordel at kunne tale og skrive sproget. Vores professionelle undervisere giver dig mulighed for at lære og forbedre dit italienske, uanset om du er helt nybegynder eller har talt det i mange år. Uanset hvilket niveau du er på, bliver undervisningen tilpasset netop dine ønsker og behov, så du får det maksimale ud af din tid og indsats hos os.

Kurser med forskellige fokuspunkter

Hvad vil du gerne blive bedre til? Hvis du starter helt fra 0, er vores italienske begynderkursus det oplagte valg. Men har du lidt kendskab til sproget, og vil du gerne lægge din indsats på et særligt fokusområde, er vores brede udvalg af kurser en stor fordel. Vores kursus i italiensk forretningssprog, konversation eller telefonsamtale kunne for eksempel være det oplagte valg til dig, der har møder eller samtaler med italienske kunder. Ønsker du derimod at blive bedre til at forfatte mails og formulere dig skriftligt på italiensk, er vores sekretærkursus eller kursus i skriftligt italiensk et godt valg.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot

Konversationstræning i italiensk

Formål

At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i italiensk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt eventuelt at give større baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

Målgruppe

Personer med større eller mindre forudgående kendskab til italiensk, som skal arbejde i eller være i kontakt med Italien, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på italiensk.

Indhold

Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette italiensk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale italienske ord og sætninger, at samtale på italiensk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og eventuel samtale om relevante italiensktalende lande. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt italiensk, kan dette også arrangeres.

Italiensk forretningssprog

Formål

At give deltageren større sikkerhed i almindelige italienske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og eventuelle kulturelle forhold.

Målgruppe

Personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer, som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

Indhold

Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Italiensk teknisk sprog

Formål

At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på italiensk. At indøve det nødvendige ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, fx om tekniske opgaver.

Målgruppe

Personer med kendskab til italiensk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

Indhold

Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i undervisningen efter nærmere aftale.

Telefonkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til på en sikker og professionel måde at føre en samtale på italiensk over telefonen.

Målgruppe

Personer, som regelmæssigt vil komme i kontakt med italiensktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, fx medarbejdere i en reception/omstilling.

Indhold

Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Italiensk sekretærkursus

Formål

At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med italiensktalende kontakter, kunder eller gæster.

Målgruppe

Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver og som allerede har et godt kendskab til det italienske sprog.

Indhold

Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Eventuelt rollespil, der er relevant for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt italiensk

Formål

At forbedre deltagerens sproglige niveau i italiensk med fokus på forretningskorrespondance.

Målgruppe

Personer, som varetager skriftlige opgaver på italiensk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

Indhold

Gennemgang og opstilling af forskellige italienske gloser og udtryksformer samt generel italiensk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages italiensk kursus

Formål

At træne møde- og præsentationsteknik samt italiensk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

Målgruppe

Personer, der indenfor kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på italiensk.

Indhold

Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens italienske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt italiensk kursus

Formål

At spare tid og gennem super intensiv undervisning gøre deltageren i stand til at klare sig på italiensk på et højere niveau. Typisk fem dages varighed.

Målgruppe

Personer, som ønsker at forbedre deres italienskkundskaber i en fart.

Indhold

Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på italiensk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på italiensk

Formål

At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på italiensk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Målgruppe

Personer, der i forbindelse med fx møder eller konferencer ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller ideer på italiensk.

Intensivt italiensk grundkursus

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på italiensk, samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

Målgruppe

Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt italiensk hurtigt og effektivt. For eksempel som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

Indhold

Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende italiensk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på italiensk.

“Brush-up” kursus i italiensk

Formål

At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

Målgruppe

Personer med et vist kendskab til italiensk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående italienskkundskaber, fx med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

Indhold

Samtaletræning, aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

“Dinner conversation”

Formål

At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på italiensk ud over den faglige kommunikation.

Målgruppe

Personer, der har en vis sikkerhed i deres italienske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhænge på italiensk.

Indhold

Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Hør mere om mulighederne

Hvis du gerne vil blive bedre til italiensk, kan vi hjælpe dig – uanset hvilket niveau du befinder dig på, og hvor du gerne vil hen. Vores professionelle undervisere tilpasser undervisningen til dig og dit team, så du hurtigt vil mærke en forbedring.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at lære italiensk hos os, er du altid mere end velkommen til at kontakte os. Så finder vi i fællesskab frem til det sprogkursus, der matcher dig og din virksomhed allerbedst. Vi kan kontaktes via kontaktformularen, på telefon 8675 5211 eller skrive via mail til info@sproggruppen.dk.

Sidebar

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Kontakt os i dag!

Vi tror på, at sprog kan være nøglen til større succes. Vi bestræber os altid på at yde en service lidt ud over det sædvanlige og tilbyde nogle af landets absolut bedste sprogkurser.

Vi kan til hver en tid kontaktes via vores kontaktformular, hvor vi bestræber os på at vende tilbage indenfor 24 timer.

Alternativt kan du ringe på telefon +45 8675 5211 eller sende en mail til info@sproggruppen.dk.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot
Skriv til os

Ring til os